בני ברק-גשר צבי הרלינג – תכנון מערכת דרכים

משרדנו מתכנן עבור חברת נתיבי איילון את התכנון הפיזי של גשר הרלינג והכבישים הסמוכים המתחברים אליו, תכנית המתבססת על תב"ע מס בב/572 .
הפרויקט נפרש מדרך אם המושבות בדרום ועד פארק הירקון בצפון, בין כביש 4 במזרח לרחוב המכבים במערב.

גשר הרלינג צפוי לעבור מעל נתיבי אילון מזרח (כביש 491), רצועת הרכב המתוכנן ורחוב לח"י הקיים, ולהתחבר באמצעות רמפות לרחוב הלח"י. בנוסף ישמש הגשר גם את תנועת רוכבי האופניים מהעיר בני ברק לפארק הירקון.

בהתאם לתב"ע, גם תוואי הקו הצהוב של הרכבת הקלה צפוי לעבור במרכז הגשר.

1 2 3