הפרדה מפלסית בבאר יעקב

רחוב ז'בוטינסקי הינו דרך עורקית המקשרת בין חלקה המזרחי של באר יעקב לעיר רמלה. הכביש הינו חד מסלולי ובנקודת החצייה של שתי מסילות הברזל של רכבת ישראל  היה קיים מפגש עם מחסום חשמלי.

משרדנו נתבקש ע"י רכבת ישראל לבחון שתי חלופות הנדסיות להפרדה מפלסית בין הכביש ומסילת הברזל, בשל חשיבות העברת התנועה ברחוב ז'בוטינסקי
החלופות שנבחרו היו מעבר תחתי משוקע עם גשר עבור המסילות.

1e