חיפה – דרך נחל הגיבורים – תסקיר בטיחות

תסקיר הבטיחות בוצע בהתאם לנוהל ורשימות תיוג של חב' יפה נוף לדרכים עירוניות.
ציר הכביש כלל חיבור מחלף רופין לרחוב חטיבת גולני.
ציר זה הינו מורכב ביותר הנדסית, אורכו כ 2 ק"מ וכולל דרך דו מסלולית עם 2 נתיבים לכיוון וגשרים רביץ.
תסקיר הבטיחות שהוכן היה לשלב "לפני הפתיחה", ובסיומו נפתח הכביש לתנועה.

1 2e