כביש 60 – מפרידן אדם – תסקיר בטיחות

תסקיר הבטיחות בוצע בהתאם לנוהל ורשימות תיוג של "נתיבי ישראל" וכלל סקירה בטיחותית לשלב התכנון המפורט לכביש שאורכו כ- 12 ק"מ.
תכולת התכנון כללה דרך בין עירונית דו מסלולית, 2 נתיבים לכיוון , עם גשרים של מחלפונים, מעברים חקלאיים, פתרונות אקוסטיים, צמתים מרומזרים, הסדרי תנועה זמניים ועוד.
בתום התסקיר פורסם המכרז לביצוע.

1 2 3