מגדל – תכנון מערכת דרכים בשכונה המזרחית

מִגְדָּל היא מושבה במחוז הצפון, השוכנת לשפתה הצפון-מערבית של הכנרת, כשמונה קילומטרים צפונית לטבריה. שטח השיפוט של היישוב הוא 12,000 דונם ומתגוררים בו כ-3,000 תושבים.

במסגרת הפרויקט תכננו מערך כבישים לשכונה מזרחית חדשה במושבה, כולל עבודות סלילה, ניקוז, וקירות תומכים וניהלנו את התכנון של יועצי המים והביוב, החשמל והנוף.
הפרויקט בוצע בשלבים שונים.

1e