מפגש 129 בלוד – שדרוג מפגש כביש ומסילת רכבת כחלק מסקר ארצי

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות במערך הרכבות בארץ: גידול בתדירות הרכבות, הגדלת מהירות הנסיעה, תוספת קווים חדשים, תוספת מסילות ותחנות רכבת לאורך הקווים. התחבורה המסילתית היום ובעתיד תופסת תפקיד חשוב ככלי תחבור ציבורי עיקרי.
מאידך, רשת הכבישים ברחבי הארץ מתפתחת ונפח התנועה גדל, זאת כפועל יוצא של גידול האוכלוסייה ועלייה במספר הרכבים לנפש.

מדיניות משרד התחבורה מקנה עדיפות לנושא הבטיחות במפגשי מסילת ברזל – מקומות בהן הדרך ומסילת ברזל חוצות זו את זו באותו המפלס.
משום כך התבקש משרדנו לבצע סקרי בטיחות במפגשי מסילות ברזל, לאתר מפגעים וליקויים בטיחותיים ולהעביר המלצות לתיקונם.

הסקר נערך על מרבית מפגשי הרכבת בארץ – עשרות מפגשים הקיימים לכל אורכה של הארץ.

1