ניגריה, אבוג'ה – הרחבת שכונת גוזפה

באזור גוזאפה תוכננו על ידנו שלוש שכונות.

הטופוגרפיה באזור הייתה קשה מאוד (כ-40%).
משרדנו תכנן את עבודות הסלילה ותיאום המערכות כולל ניהול התכנון של כל צוות היועצים בפרויקט.

1e 2e 3e