סולם – ייעוץ לתב"ע ותכנון מערכות כבישים

סולם (בערבית: سولم( הוא כפר ערבי באזור הצפון ליד העיר עפולה השייך למועצה אזורית בוסתן אל-מרג'.
משרדנו הכין את נספחי התנועה והדרכים של תכנית המתאר לרבות חיבור תחבורתי לרשת הדרכים הבינעירונית ונספח ניקוז פנימי ואזורי. בהמשך תיכננו מערכות כבישים ותנועה ברחבי הכפר ואף ביצועם הושלם, זה מכבר.

1 2