עפולה – שכונה צפון מערבית

העבודה כללה תכנון מפורט של מערכת הכבישים, תנועה, חניות ניקוז ותיאום מערכות.
כמו כן, כלל הפרויקט את הסדרת נחל וולטקס, ועבודות עפר ויישורי שטח עבור כל המגרשים בתכנית.

1 מוקטן 2 מוקטן