תחנת תדלוק סונול שדה אליעזר

חברת סונול יזמה הקמת תחנת תדלוק בכניסה לישוב שדה אליעזר בגליל העליון.
משרדנו שימש כמתכנן ראשי לפרויקט כאשר עבודת התכנון כללה תכנון פיזי ותכנון תנועתי של כל האלמנטים בתחנה, תיאום מערכות, ותיאום תכניות של כל היועצים, ריכוז החומר והכנת תכניות למכרז.

העבודה כללה ליווי של הקמת התחנה במסגרת הפיקוח העליון עד להשלמתה על פי התכניות

1