תל אביב – ציר שלבים – תסקיר בטיחות

תסקיר הבטיחות בוצע בהתאם לנוהל ורשימת תיוג של חברת נתיבי איילון עבור ציר- שלבים בתל אביב, בקטע בין רחוב וולפסון ורחוב המסילה.
אורכו של ציר זה כ- 3.2 ק"מ.

התסקיר הוכן לשלבי התכנון הסופי והמפורט וכלל סקירה תנועתית נרחבת, סקירת התכנון הפיזי, הסדרי התנועה הזמניים וכן את דיסציפלינות התכנון הנוספות בפרויקט זה.

1 shlavim- 2 shlavim-shaar