כביש 77 – צומת ישי – המוביל

פרויקט Design –Build באזור הגליל, חלקה הצפוני של ישראל.
כביש 77 מהווה את הזרוע המזרחית של כביש 6. התכנון כלל את הרחבתו לכביש דו מסלולי ואת מחלפון זרזיר.
הפרויקט כלל את ניהול התכנון של כל היועצים בפרויקט.

1e 2e 3 4e