שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות

חטיבת הכבישים של סולל בונה תשתיות ביצעה במרוצת השנים מיזמים גדולים ומורכבים בכל רחבי הארץ.
במסגרת עבודתנו עם חברת שיכון ובינוי משרדנו התמודד בפרויקטי Design-Build כמתכנן הכבישים והתנועה בקבוצה שבהנהגתה ובמסגרת זו זכה לתכנן מספר כבישים בינעירוניים גדולים.
כמו כן, משרדנו תיכנן עבור חברת שיכון ובינוי תחנות סולריות בדרום ומתקן להתפלת מי ים בחדרה.

פרויקטים