כביש 79 – מחלפון טל – מפורט

פרויקט Design –Build  המחבר את כביש 79 לקרית אתא כולל הסדרת כביש 79 בקטע הנדון ככביש דו מסלולי.
המחלפון מאפשר מעבר בין שתי השכונות (גבעת אלונים וגבעת טל) בלי לעבור בכביש הארצי.
הפרויקט כלל את ניהול התכנון של כל היועצים בפרויקט.

1 2 3e 4e