עכו – אגרוף דרום

משרדנו מעורב בפרויקטים רבים בעיר עכו – אחת מערי הנמל העתיקות בעולם.
התכנון בפרויקט זה החל בהכנת התב"ע בשנת 1995 ונמשך עד הכנת תכניות מפורטות לביצוע.
לאורך השנים הוכנו תב"עות שונות ושונו יעודי הקרקע מבניה רוויה לצמודי קרקע.
בשלב א' בוצעה השכונה המזרחית עבור חיילי צבא קבע במסגרת פרויקט צהלי.

2e 1e