ייעוץ תחבורתי

משרדנו מספק ייעוץ תחבורתי סטטוטורי לתכניות מתאר, תכניות אב ותב"עות.
הייעוץ כולל הכנת נספחי תנועה לפי סוג הפרויקט והיקפו והכנת דו"חות בה"ת (בחינת הערכה תחבורתית) בהתאם להנחיות משרד התחבורה, וכן טיפול באישור הנושאים התחבורתיים ברשויות.

פרויקטים