שבילי אופניים בגליל העליון – תכנית ותכנון מפורט

תכנית אב לשבילי אופניים בגליל העליון הוכנה עבור החברה הממשלתית לתיירות בשיתוף עם מוא"ז גליל העליון ובשיתוף מוא"ז מבואות חרמון. התכנית מתפרסת על מערכת שבילים שאורכה כ- 35 ק"מ.
התכנית יצרה רשת שבילי אופניים למטיילים וליוממים בכל תחומי המועצה והתבססה על תוואי רשת הדרכים הקיימת ורשת הנחלים הקיימים באזור.
מערך השבילים קישר בין מוקדי תיירות רבים וחלקו אף בוצע במהלך השנים, תוך איגום תקציבים בין החמ"ת, המועצה, החברה הלאומית לדרכים, קק"ל ועוד.
רשת השבילים חיברה גם בין הישובים השונים ומהווה גם צירי קישור להולכי רגל ומטיילים.

1e