הכנת תסקירי בטיחות

אריה צוק, משותפי המשרד, היה מראשוני מהנדסי התחבורה בארץ שהוכשר במיוחד כדי לבצע תסקירי בטיחות.
תסקירים אלו כוללים בחינה מדוקדקת של כל המרכיבים התחבורתיים – הגיאומטרייה והתנועתיים בכביש וזיהוי ליקויים בטיחותיים.
בין הכבישים בהם ביצענו תסקירי בטיחות – דרך נחל הגיבורים בחיפה, ציר שלבים בתל אביב ו-מפרידן אדם בכביש 60.