תכנון פרויקטים מכל תחומי תכנון הדרכים התנועה והתחבורה

מגוון עבודות התכנון פרוש על פני כל תחומי הדרכים התנועה והתחבורה לרבות כבישים ומחלפים במערכת הבינעירונית, מערכות כבישים בתוך הערים והישובים, מסילות ברזל ורכבת קלה, עבודות חניונים במרכזים מסחריים ומערכות תנועה ורמזורים, כל זאת בארץ ובעולם.