חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון מופקדת על הקמה ופיתוח של עורקי תחבורה עירוניים ומטרופוליניים בתל אביב ובכל רחבי גוש דן.
במסגרת עבודתנו עם חברת נתיבי איילון משרדנו תכנן מערכות כבישים וכן הפרדות מפלסיות למסילות ברזל וביצע תסקירי בטיחות.