יפה נוף – תחבורה, תשתיות ובנייה

חברת יפה נוף הוקמה לפני עשור שנים במקום "נתיבי כרמל", אשר היה אגף בחברת נתיבי איילון התל אביבית. גוף זה הוקם כדי לקדם ולבצע מדיניות תחבורה שהייתה מוסכמת על עירית חיפה ומשרד התחבורה. יפה נוף הינה חברה בבעלות מלאה של עיריית חיפה, אך מכוח החלטת הממשלה, החברה עובדת גם מחוץ לגבולות השיפוט העירוני ובכל תחום המטרופולין.
במסגרת עבודתנו עם חברת יפה נוף משרדנו תיכנן את המטרונית בקרית ים וכן מגוון כבישים, רמזורים וצמתים במטרופולין העיר חיפה.