כבישים עירוניים

משרדנו תכנן כבישים עירוניים רבים, במגוון ערים ורשויות מקומיות, ביניהן חיפה, עכו, צפת, רמת ישי עפולה ועוד.
בפרק זה נכללים גם כבישים משניים וגם כבישים עירוניים מאספים ועורקיים.