מועצות מקומיות ואזוריות

מועצות אזוריות מאופיינות בהתיישבות כפרית הפרוסה על פני שטח רחב.
במסגרת עבודתנו עם המועצות אזוריות השונות משרדנו תכנן כבישים בשטחי המועצות, וכן שכונות שלמות בתוך הישובים.