משרד השיכון והבינוי – עירוני וכפרי

משרד הבינוי והשיכון ממונה מטעם מדינת ישראל על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים.
במסגרת עבודתנו עם משרד הבינוי והשיכון אנו מתכננים ישובים, שכונות והרחבות, החל משלב התב"ע ועד התכנון המפורט לביצוע.