נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

החברה הממשלתית האחראית לאחזקה ופיתוח רשת הכבישים הבינעירונית בישראל ופיתוח מסילות רכבת.
בשנת 2010, בעקבות החלטת הממשלה הוחלט לשנות את שמה ומטרתה של 'החברה הלאומית לדרכים בישראל' (שבעצמה החליפה בשנת 2004 את מע"צ – מחלקת עבודות ציבורית),  ל'נתיבי ישראל-החברה הלאומית לתשתיות תחבורה', ולהוסיף לתחומי אחריותה את פיתוח קווי מסילות הרכבת החדשים, זאת כחלק מקירוב הפריפריה למרכז.
במסגרת עבודתנו עם חברת נתיבי ישראל אנו מתכננים מחלפים, כבישים בין עירוניים, צמתי כניסה לישובים, רמזורים. בנוסף אנו מבצעים תסקירי בטיחות לפרויקטים של מתכננים אחרים, וכותבים מדריכים לעבודות התכנון השונות.