פרויקטים בחו"ל

פרויקטים בחו"ל תמיד מלווים בהרבה אתגר וסיפוק – צורות התכנון והבקרה שונות ממדינה למדינה, וגם התנאים הגיאולוגיים והמטאורולוגיים משתנים בין אזורים גיאוגרפיים.
משרדנו תכנן פרויקטים רבים במדינות שונות באפריקה ביניהן ניגריה ואנגולה.