פרויקטים בטחוניים

מטבע הדברים לא ניתן להרחיב בדברים בנוגע לפרויקטים ביטחוניים בהם משרדנו לקח חלק.
פרויקטים כאלו כוללים תכנון מחנות, מסלולי תעופה, וצירי מערכת.