צמתים

משרדנו תכנן צמתים רבים בארץ, בכבישים עירוניים או בינעירוניים, פשוטים, מדורגים או מורכבים