רכבת ישראל

חברת רכבת ישראל בע"מ מובילה בשנים האחרונות מהפכה במערכת התחבורה בישראל. בעקבות ביסוסה כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית בשנת 2003, חברת רכבת ישראל בע"מ החלה ביישום תכנית פיתוח תשתיות מקיפה.
במסגרת עבודתנו עם חברת רכבת ישראל בע"מ משרדנו תכנן מסילות ברזל, הפרדות מפלסיות, מפגשי כבישים עם מסילות רכבת. בנוסף, משרדנו כתב מדריך לעבודות תכנון עבור הרכבת.