רשויות עירוניות

הרשות העירונית (עיריות ורשויות מקומיות) אחראיות, בין השאר, לטיפוח ושמירה על תשתיות התחבורה שבתחומן, תחזוקת הכבישים והמדרכות שבתחומן, התקנת אמצעי בטיחות וסימון כבישים ותכנון מערך השילוט התמרור הרמזור והחניה בעיר.
במסגרת עבודתנו עם הרשויות העירוניות השונות משרדנו תכנן כבישים עירוניים בהיקפים שונים, שכונות שלמות, רמזורים וצמתים.