שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות

חטיבת הכבישים של סולל בונה תשתיות ביצעה במרוצת השנים מיזמים גדולים ומורכבים בכל רחבי הארץ.
במסגרת עבודתנו עם חברת שיכון ובינוי משרדנו התמודד בפרויקטי Design-Build כמתכנן הכבישים והתנועה בקבוצה שבהנהגתה ובמסגרת זו זכה לתכנן מספר כבישים בינעירוניים גדולים.
כמו כן, משרדנו תיכנן עבור חברת שיכון ובינוי תחנות סולריות בדרום ומתקן להתפלת מי ים בחדרה.