תכנון דרכים

תכנון גיאומטרי של תוואי הדרך כולל עבודות עפר ליישור הקרקע, שיפועי הכביש, הכנת חתכים טיפוסיים לרוחב וחתך לאורך הדרך – הכל בהתאם לדרישות המזמין ולמהירות התכן הרצויה.