תכנון תנועה

הכנת תכניות להסדרי תנועה קבועים וזמניים בזמן ביצוע העבודות, סימון תמרורים ואבני שפה, וחלוקה לנתיבים.