איגוד ערים כינרת

איגוד ערים כינרת, והזרוע המבצעת שלו – רשות ניקוז ונחלים כינרת, הם האחראים על תחום ניהול חופי הכנרת והתכנון וההנדסה באזור. מתוך מטרה להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת, יזם האיגוד הליכי תכנון ופיתוח בחופים, שינויי תב"ע מקומיים ושינוי כולל לתמ"א 13.
במסגרת עבודתנו עם איגוד ערים כנרת משרדנו תכנן את הסדרת הגישה לחופי הכנרת (דוגה, חלוקים, כורסי, ברניקי,שיקמים ועוד), הסדרת צמתים לאורך כבישים 92 ו-87 (אמנון, לבנון, שפך הירדן) וסיפק ייעוץ תחבורתי לתמ"א 13.

פרויקטים