מנהל מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל (שהחלה לפעול ב- 01/03/2013 במקום מנהל מקרקעי ישראל) מנהלת את משאב הקרקע במדינת ישראל תוך איזון ראוי בין צורכי שימור לצורכי פיתוח, ובין שיווק קרקע לשמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור.
במסגרת עבודתנו עם רשות מקרקעי ישראל משרדנו מתכנן את פרויקט "תל אביב 2000" להקמת מרכז תחבורתי אורבני בעיר תל אביב.

פרויקטים