מרדכי בנימין ובניו

חברת מרדכי בנימין ובניו נוסדה ע"י מרדכי בנימין ז"ל בשלהי שנות השישים. כיום מנהלים את החברה שני הבנים משה ואורי שגדלו עם העסק והמשיכו בנאמנות את דרכו של אביהם.
עיקר הפעילות של החברה הינה, סלילת כבישים ופיתוח, עבודות עפר והובלת ציוד כבד וכן בהפעלת מחצבה גדולה.
במסגרת עבודתנו עם חברת "מרדכי בנימין" משרדנו התמודד בפרויקטי Design-Build כמתכנן הכבישים והתנועה בקבוצה שבהנהגתה, הן כמתכנן הכבישים והתנועה והן כמתכנן המוביל.
במסגרת זו זכינו לתכנן מספר כבישים ומחלפים בינעירוניים גדולים.

פרויקטים