משרד הביטחון

משרד הביטחון אחראי, בין השאר, על ריכוז פעולות הממשלה בנושאי הביטחון הלאומי שבאחריותו, וכן לספק לצה"ל את המשאבים והאמצעים הנדרשים לבניין כוחו ולפעולתו.
במסגרת עבודתנו עם משרד הביטחון אנו מתכננים מחנות קבועים וזמניים, מסלולי תחבורה ייעודיים (לדוגמה מסלולי תעופה) ומשתתפים בפרויקטים מיוחדים הדורשים תכנון בהיקף גדול ובלוח זמנים קצר (כגון פינוי מחנות צה"ל)

פרויקטים