ספרי הנחיות לתכנון

אריה צוק, משותפי המשרד, הנחשב כבר סמכא בתחום הסדרי התנועה הזמניים, ניסח כתב וערך ספרי הנחיות לתכנון הסדרי תנועה הן עבור חברת נתיבי ישראל והן עבור רכבת ישראל.

פרויקטים