מתקנים מיוחדים

כמהנדסים אזרחיים עם התמחות בתכנון דרכים תחבורה ותנועה, אנו משתתפים גם בתכנון של פרויקטים ייחודיים – מתקני אנרגיה סולרית, מתקנים להתפלת מים (חדרה) ועוד.

פרויקטים