המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות

(לקוח מתוך מכתבו של מר יהודה אלבז, המפקח הארצי על התעבורה, נובמבר 2012, כפתיח למדריך הבינעירוני)

'מדינת ישראל משקיעה בפיתוח מערכות התשתית התחבורתית שלה מאמצים ותקציבים גדולים ביותר אשר נועדו לביצוע עבודות הקמה, סלילה, הרחבה ושיפורים בכל המערכות התחבורתיות, כולל רשתות הדרכים שבכל רחבי הארץ.

כפועל יוצא, אנו פוגשים יותר ויותר אתרי עבודה בדרכים, אשר העבודה בהם מתנהלת "תוך כדי תנועה". אתרי עבודות ותנאים מאולצים יוצרים מצבים חריגים בהשוואה לתנאי דרך בתנאים הרגילים, כך שנדרשת התייחסות נפרדת ופרטנית של הסדרי התנועה על מנת לנקותם ממוקדי סיכון אפשריים.

כאן מובא מדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בינעירוניות, אשר מפרט את הסדרי התנועה הנדרשים בכל אתר ואתר, במגמה לצמצם את מידת האילוצים והמגבלות, לשמור ולשמר את הבטיחות ברמה הגבוהה ביותר האפשרית ולשמור על רמת שרות מרבית כולל קיבולת.
המדריך עצמו מבוסס על ידע וניסיון רחבים שהצטברו ממספר גדול של פרויקטים באתרי עבודה שונים ובמשך תקופה ארוכה, מאז פורסם המדריך הקודם בשנת 2006.'

1 2 3