המדריך להסדרי תנועה במפגשי ומסילות ברזל

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות במערך הרכבות בארץ: גידול בתדירות הרכבות, הגדלת מהירות הנסיעה, תוספת קווים חדשים, תוספת מסילות ותחנות רכבת לאורך הקווים. התחבורה המסילתית היום ובעתיד תופסת תפקיד חשוב ככלי תחבור ציבורי עיקרי.
מאידך, רשת הכבישים ברחבי הארץ מתפתחת ונפח התנועה גדל, זאת כפועל יוצא של גידול האוכלוסייה ועלייה במספר הרכבים לנפש.
מדיניות משרד התחבורה מקנה עדיפות לנושא הבטיחות במפגשי מסילת ברזל – מקומות בהן הדרך ומסילת ברזל חוצות זו את זו באותו המפלס.

משום כך התבקש משרדנו לכתוב ולערוך את המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות במפגשי מסילת ברזל אשר מטרתו להנחות את הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע העבודות לגבי אופן הצבת תמרורים ואמצעי אתראה ובטיחות, וזאת כדי להבטיח שהעבודות תבוצענה בצורה בטוחה לעובדים, למשתמשים בדרך ולרכבת.
המדריך משמש כיום את קבלני הבצוע של המפגשים ואת צוותי התחזוקה שלהם.

1 2