חופי הכנרת – תמ"א 13 – הכנת נספחי תנועה לחופי הרחצה

מטרת הפרויקט הייתה קביעת מסגרת תכנונית בת קיימא להכוונת השימור והפיתוח של מרחב הכנרת וחופיה באופן מושכל ומאוזן, המביאה למיצוי הפוטנציאל לפיתוח ההתיישבות, התיירות והנופש, תוך שמירה על הייחודיות התרבותית של המרחב על משאביו הסביבתיים, הנופיים, ועל איכות מי הכנרת כמקור מי השתיה החשוב בישראל.
נושא התחבורה, הדרכים והנגישות בתכנית חולק לשני חלקים מרכזיים:
חלק ראשון: שינויים מוצעים במערך הדרכים הראשיות והאזוריות סביב הכנרת.
חלק שני: תכנון מחדש של חופי הרחצה שמסביב לכנרת.

1