מחנות חיל האוויר – עבודות פיתוח כבישים

משרדנו תכנן את מערכת הכבישים באחד מבסיסי הטיסה הגדולים של חיל האוויר הישראלי .
התכנון כלל דרך גישה למחסן הבסיסי כולל מקומות חניה ופריקה למשאיות הרבות הפורקות את משאותיהן.