מחנות חיל האוויר – שיפוץ כבישים

הפרויקט התפרש על כ-6 בסיסים שונים ברחבי הארץ וכלל שיפוץ וחידוש הכבישים במחנות, הסדרת הניקוז ושיקום מסלולי המראה ונחיתה.