נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים

נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב. נ.ת.ע הינה חברה ממשלתית, שנוסדה בשנת 1997 במטרה לספק פתרונות הולמים לקשיי התחבורה של המטרופולין.
במסגרת עבודתנו עם חברת נ.ת.ע. משרדנו מנהל את התכנון של המקטע המרכזי של הקו הירוק של הרכבת הקלה, וכן מתכנן את הכבישים והתנועה במקטע זה.

פרויקטים