מערכות הסעת המונים

מערכות הסעת המונים הינן מערכות תחבורה ציבורית המיועדות לספק פיתרון תחבורתי למטרופולין עירוני עם מספר רב של נוסעים.
משרדנו מתכנן ומנהל את התכנון במקטע המרכזי של הקו הירוק של הרכבת הקלה, החוצה את תל אביב מדרום לצפון ותיכנן את המטרונית בקרית ים, כחלק מהמטרונית למטרופולין חיפה.

פרויקטים