Gilmor Engineering

חברת גילמור הנדסה (ניגריה) נוסדה בשנת 1998 וכיום היא אחת מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בניגריה.
במסגרת עבודתנו עם חברת גילמור משרדנו מתכנן ומנהל את התכנון של שכונות וכפרים טכנולוגיים גדולים בניגריה.
היקפי התכנון מגיעים לכדי שכונות וישובים בגודל של עשרות אלפי דונמים.